Kvalitetsmärkning

TRYGG TENNIS KVALITETSMÄRKNING

I enlighet med Svensk Tennis värdegrund och vision vill vi att tennisen ska vara en idrott för alla, hela livet. Tennisens utövare ska ha roligt och må bra genom att själva få möjlighet att bestämma över sitt tennisspel, oavsett nivå och genom hela livet. Verksamheterna ska vara inkluderande och anpassade efter tennisutövaren – oavsett förutsättningar och bakgrund där alla ges möjlighet till utveckling.

Syftet med kvalitetsmärkningen är:

 - att främja trygga och utvecklande tennismiljöer
 - att stötta klubbarna i att skapa och bibehålla trygga och utvecklande tennismiljöer
 - att både internt och externt visa att man arbetar med trygg tennis

Det förebyggande arbetet i klubben är avgörande för att barn, unga och vuxna ska trivas och det är klubbens ansvar att skapa och bibehålla trygga och utvecklande miljöer. Med rätt form av uppmuntran och tillgång till en trygg tennismiljö har alla möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och målsättningar. Läs mer om Trygg tennis här.

 

  |   Logga in