Skolsamverkan

TK Hobby har flera samarbeten med skolor runt om i Eskilstuna. Ifall man vill bli riktigt bra i tennis är det viktigt att ibland kunna träna flera pass om dagen och då krävs det ett nära samarbete med skolan. 

För de allra yngsta eleverna har vi ett samarbete med Djurgårdsskolan som innebär att elever i TK Hobbys tennisskola även kan träna tennis på och i anslutning till skoltid. Från årskurs 4.

TK Hobby är också en tung aktör i regionens tennisgymnasium som finns på JB-gymnasiet.
Sponsorer
  |   Logga in