Trygg Tennis med SvTF

Vi i TK Hobby jobbar mot att få ett "Kvalitetsmärke" från SvTF. Vi är ganska långt framme i processen och räknar med att vara framme lagom till höst terminen startar. 

TRYGG TENNIS KVALITETSMÄRKNING

I enlighet med Svensk Tennis värdegrund och vision vill vi att tennisen ska vara en idrott för alla, hela livet. Tennisens utövare ska ha roligt och må bra genom att själva få möjlighet att bestämma över sitt tennisspel, oavsett nivå och genom hela livet. Verksamheterna ska vara inkluderande och anpassade efter tennisutövaren – oavsett förutsättningar och bakgrund där alla ges möjlighet till utveckling.

Vi vill hjälpa tennisklubbarna med verktyg för att kunna skapa utvecklande och trygga tennismiljöer med fokus på det förebyggande arbetet. Vi har inom ramen för det förebyggande arbetet tagit fram Trygg Tennis kvalitetsmärkning som omfattas av en checklista med tolv punkter som klubben ska genomföra för att bli godkänd. När alla steg i processen har genomförts får klubben en digital och fysisk dekal att publicera på sin hemsida och placera vid sin entré.

Syftet med kvalitetsmärkningen är:

att främja trygga och utvecklande tennismiljöer
att stötta klubbarna i att skapa och bibehålla trygga och utvecklande tennismiljöer
att både internt och externt visa att man arbetar med trygg tennis

Det förebyggande arbetet i klubben är avgörande för att barn, unga och vuxna ska trivas och det är klubbens ansvar att skapa och bibehålla trygga och utvecklande miljöer. Med rätt form av uppmuntran och tillgång till en trygg tennismiljö har alla möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och målsättningar.

Sponsorer

 

 


 

  Se alla sponsorer »
  |   Logga in